/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

Tin TVB

TVB Công bố thông tin kết quả phát hành đợt tăng vốn 1:1 và thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành (17/10/2019)

Ngày 17/10/2019 Công ty đã nhận được công văn số 6288/UBCK-QLKD ngày 17/10/2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước –Vụ Quản lý kinh doanh về việc xác nhận kết quả phát hành trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1. 
Số lượng cổ phiếu Công ty đã chào bán thành công là 24.287.340 cổ phiếu. Do vậy số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty hiện tại là 48.574.680 cổ phiếu.
File: TVB Thay doi so luong cp luu hanh

Các tin khác