/uploaded/banner-slide/slide%20home/Mo%20TK%20TT%20%20%2020210823.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Mobile%20Trade%2020210823.jpg

Tin TVB

NHỮNG HÀNH ĐỘNG CẦN TRÁNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRONG LẦN ĐẦU GIAO DỊCH


Tham gia đầu tư vội vàng
Việc nghiên cứu trước khi tham gia vào thị trường giao dịch luôn là điều cần thiết. Khi một Nhà đầu tư thiếu hiểu biết hoặc không đủ kỷ luật thì dễ gặp thất bại, đặc biệt thất bại trong những lần đầu giao dịch dễ ảnh hưởng đến cả tâm lý Nhà đầu tư. Trước khi bước vào lần giao dịch đầu tiên, Nhà đầu tư cần nắm những điều cơ bản như mua thấp, bán cao, các chỉ số quan trọng như giá trị trên sổ sách, tỷ suất cổ tức, hệ số giá trên thu nhập một cổ phần (P/E),…

Sử dụng hết vốn vào 1 khoản đầu tư
Việc tập trung vốn sẵn có vào thị trường thường phù hợp với các Nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm, nắm bắt rõ ràng xu thế thị trường, dự đoán và tính trước được những diễn biến thị trường khó lường. Thậm chí, nhiều Nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm cũng chưa chắc dám mạo hiểm đầu tư với 100% vốn. Không “bỏ tất cả trứng vào cùng 1 rổ”, bạn nên có sự lựa chọn đa dạng hóa danh mục đầu tư. Những bài học kinh nghiệm trong quá trình đầu tư có giá trị mà phải trả giá ít hơn.

Đầu tư hết tiền mặt mà không có khoản dự trữ
Trong đầu tư luôn đòi hỏi phải có lượng tiền dự trữ cho các trường hợp khẩn cấp, dù là đầu tư dài hạn hay ngắn hạn. Việc sử dụng tất cả lượng tiền mặt của mình trên thị trường là rủi ro mà cả các Nhà đầu tư, giao dịch chuyên nghiệp cũng không lựa chọn. Nếu bạn chỉ có đủ lượng tiền để tham gia đầu tư hoặc mới có một khoản dự trữ tiền mặt khẩn cấp, vậy bạn nên dành thêm thời gian để có đủ điều kiện tài chính bắt đầu bước vào quá trình đầu tư một cách hợp lý.

Chạy theo tin tức, tin đồn
Việc theo dõi thông tin thị trường là rất quan trọng nhưng cũng cần sự chọn lọc trước nhiều tin tức, tin đồn khác nhau. Bạn nên lựa chọn tin tức xác đáng, đặc biệt không nên chỉ theo dõi các tin đồn. Những khoản đầu tư đầu tiên nên đặt vào các đơn vị mà bạn đã tìm hiểu và biết đến.

Trong đó, Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) là lựa chọn dành cho các Nhà đầu tư, với hoạt động của 02 Công ty thành viên: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (MCK: TVB). Tập đoàn cũng bao gồm các sản phẩm, dịch vụ đa dạng như Ủy thác đầu tư, Hedging cổ phiếu niêm yết, Hợp đồng vay vốn, Trái phiếu, Margin, Repo OTC, Quản lý Tài khoản,…

Các tin khác