/uploaded/banner-slide/slide%20home/Mo%20TK%20TT%20%20%2020210823.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Mobile%20Trade%2020210823.jpg

Tin TVB

CHỦ TỊCH PHẠM THANH TÙNG CÙNG CÁC CHUYÊN GIA CHIA SẺ TẠI “GÓC NHÌN TÀI CHÍNH KINH DOANH”

Cùng lắng nghe Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) và các chuyên gia chia sẻ tại Góc nhìn Tài chính Kinh doanh về Chủ đề: “Mã chứng khoán nào đang được quan tâm? Nhận định thị trường chứng khoán và kinh nghiệm đầu tư”.

Các tin khác