/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Hội Đồng Quản Trị
Ông Phạm Thanh Tùng

Ông Phạm Thanh Tùng

Chủ Tịch HĐQT
Ông Phạm Thanh Tùng đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT của TVB từ năm 2010 đến nay. Ông đồng thời là thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC).
Ông có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán.
Trong vai trò Chủ tịch, Ông Tùng chịu trách nhiệm về định hướng tầm nhìn, quản trị chiến lược, hỗ trợ Ban Điều hành với mục tiêu đưa TVB trở thành những đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính chứng khoán hàng đầu trên thị trường Việt Nam.
Ông Phạm Thanh Tùng tốt nghiệp Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội; Thạc sĩ Quản trị Tài chính Quốc tế Đại học Birmingham - Vương Quốc Anh