/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Hội Đồng Quản Trị
Ông Nguyễn Thanh Duy

Ông Nguyễn Thanh Duy

Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Duy có nhiều năm là phóng viên Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính.
Ông Duy là thành viên HĐQT công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt từ năm 2015 cho đến nay.
Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm tham gia đầu tư và tư vấn đầu tư trên Thị trường chứng khoán, Ông am hiểu sự vận hành của thị trường và các cơ hội đầu tư trên thị trường.
Ông Duy tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin