/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Hội Đồng Quản Trị
Ông Phạm Thanh Tùng
Chủ Tịch HĐQT
Ông Phạm Thanh Tùng đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT của TVB từ năm 2010 đến nay. Ông đồng thời là thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC),..
Xem thêm
 
Ông Nguyễn Tiến Sơn
Phó Chủ tịch HĐQT
Ông là người hiểu biết sâu rộng và đã đóng góp nhiều vào những thành công của TVB,..
Xem thêm
 
Ông Nguyễn Thanh Duy
Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Duy có nhiều năm là phóng viên Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính,..
Xem thêm
 
Ông Vũ Đình Hưng
Thành viên HĐQT
Ông Hưng giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt từ tháng 08 năm 2018 cho đến nay,..
Xem thêm
Ông Phan Lê Thành Long
Thành viên HĐQT độc lập
Ông Long cũng giữ các chức vụ quan trọng của một số công ty có uy tín hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán như: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán An Việt,..
Xem thêm