/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Mã chứng khoán: TVB), tiền thân là CTCP chứng khoán Thái Bình Dương được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015199 ngày 22 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép hoạt động số 46/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 28/12/2006.
TVB là thành viên của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hiện đang niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,  hoạt động  kinh doanh chứng khoán với các nghiệp vụ: môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà môi giới chứng khoán hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.