/uploaded/banner-slide/co-hoi-nghe-nghiep%202.jpg

Trưởng nhóm vận hành Hệ thống - Phòng CNTT

Mô tả công việc:
 
  •       Quản trị/Vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán
  •       Phối hợp với đối tác phần mềm hỗ trợ các yêu cầu liên quan hệ thống giao dịch, báo cáo, truy xuất dữ liệu.
  •       Thực hiện test hệ thống, báo cáo kết quả theo quy định của của Cơ quan quản lý
  •       Tổng hợp/Đề xuất và tham gia xây dựng các chức năng hỗ trợ việc quản trị/vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán
  •        Theo dõi , phát hiện các lỗi, sự cố phát sinh, phối hợp xử lý
  •       Xây dựng các tài liệu/quy trình vận hành hỗ trợ
  •       Tham gia các dự án CNTT liên quan đến hệ thống giao dịch.
Yêu cầu:
  •       Hệ thống giao dịch chứng khoán, am hiểu kiến trúc, các thành phần chính của hệ thống giao dịch chứng khoán
  •       Chứng chỉ chuyên môn (nếu có)
  •       Tinh thần trách nhiệm, kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, học hỏi nâng cao trình độ
Đăng ký ứng tuyển