/uploaded/banner-slide/co-hoi-nghe-nghiep%202.jpg

Cơ hội nghề nghiệp

STT
Vị trí ứng tuyển
Đơn vị
Địa điểm
Hạn nộp HS
Ứng tuyển
01
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
30/08/2019
02
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
30/08/2019
03
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
30/08/2019
04
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
30/08/2019
05
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
30/08/2019
06
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
30/08/2019
07
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
30/08/2019