/uploaded/banner-slide/co-hoi-nghe-nghiep%202.jpg

Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân

Mô tả công việc:
  • Tìm kiếm, chăm sóc và phát triển khách hàng: Khách hàng giao dịch chứng khoán, khách hàng nguồn vốn của Tập đoàn.
  • Tư vấn, chăm sóc các khách hàng hiện có của Công ty.
  • Phối hợp với bộ phận kế toán để hoàn thiện Hợp đồng vay vốn, hợp đồng mua bán trái phiếu cho khách hàng, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh sau khi ký hợp đồng.
  • Đề xuất các phương pháp xây dựng và phát triển kinh doanh, chăm sóc khách hàng.
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Tư vấn TCCN.
Yêu cầu:
  • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở chứng khoán, ngân hàng, Công ty Quản lý quỹ, các tổ chức tài chính... có mạng lưới khách hàng.
  • Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.
  • Năng động, nhạy bén, tác phong chuẩn mực.
  • Ngoại hình: Ưa nhìn.

 
Đăng ký ứng tuyển