/uploaded/banner-slide/co-hoi-nghe-nghiep%202.jpg

Chuyên viên Kiểm soát nội bộ (Senior)

Mô tả công việc:

  •  Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện kiểm tra kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của các bộ phận và người hành nghề chứng khoán.
  •  Kiểm toán nội bộ báo cáo tài chính, giám sát tỉ lệ vốn khả dụng và các tỷ lệ an toàn tài chính.
  •  Kiểm soát việc tách bạch tài sản của công ty với của khách hàng và giữa các khách hàng với nhau.
  •  Tham gia đóng góp xây dựng quy trình, quy chế.
  • Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.
Yêu cầu:
  •   Có tối thiểu ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại một trong các vị trí sau: kiểm soát nội bộ, kiểm toán, kiểm toán nội bộ, kế toán trong các công ty tài chính, chứng khoán, ngân hàng.
  •   Có hiểu biết và kiến thức tổng quát về pháp luật và hoạt động của Công ty chứng khoán, có hiểu biết về phần mềm core chứng khoán.
  •   Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng suy luận logic, có kỹ năng làm việc theo nhóm.
  •   Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.
  •   Thành thạo MS office: Word, Excel…


 
Đăng ký ứng tuyển