/uploaded/banner-slide/co-hoi-nghe-nghiep%202.jpg

Cơ hội nghề nghiệp

STT
Vị trí ứng tuyển
Đơn vị
Địa điểm
Hạn nộp HS
Ứng tuyển
01
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
29/09/2020
02
02- Hội Sở; 05 HCM
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
Tầng 2, Tòa nhà Topaz, Số 66 Phó Đức Chính, Q.1 HCM
31/05/2020
03
-01- Hội sở HN; 01-Chi nhánh HCM
Tại HN: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, HN

Tại HCM: Tầng 2, tòa Topaz, số 66 Phó Đức Chính, Q1,Tp.HCM.
31/05/2020
04
Chi nhánh HCM
Tầng 2, tòa Topaz, số 66 Phó Đức Chính, Q1,Tp.HCM.
31/05/2020
05
10- Hội sở HN, 10- Chi nhánh HCM
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà NộiTầng 2, tòa Topaz, số 66 Phó Đức Chính, Q1,Tp.HCM.
31/05/2020
06
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
31/05/2020
07
01- Hội sở Hà Nội, 02 Chi nhánh HCM
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà NộiTầng 2, tòa Topaz, số 66 Phó Đức Chính, Q1,Tp.HCM.
31/05/2020
08
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
15/05/2020
09
02 người tại Hội sở; 05 người tại Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
15/05/2020
10
Hội sở Hà Nội
142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
15/05/2020
11
Hội sở Hà Nội
142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
15/05/2020
12
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
15/05/2020
13
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 2, tòa Topaz,số 66 Phó Đức Chính, Q1,Tp.HCM.
15/05/2020
14
Hội sở
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
15/05/2020
15
Hội sở Hà Nội
142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
15/05/2020