/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Ban kiểm soát
Ông Hán Công Khanh

Ông Hán Công Khanh

Trưởng Ban kiểm soát
Ông Khanh là một trong những đội ngũ đầu tiên tại TVB và ông đã đồng hành với TVB hơn 10 năm từ lúc mới thành lập.
Từ năm 2010-2014: Ông giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
Ông Khanh đã có nhiều đóng góp lớn trong việc xây dựng và phát triển TVB.
Ông nắm giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt từ tháng 04 năm 2019.
Ông Khanh tốt nghiệp Cử nhân Khoa học quản lý kinh tế