/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Ban kiểm soát
Ông Hán Công Khanh
Trưởng Ban kiểm soát
Ông Khanh là một trong những đội ngũ đầu tiên tại TVB và ông đã đồng hành với TVB hơn 10 năm từ lúc mới thành lập,..
Xem thêm